Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 3. september 2021 I Multihallen ved IFM`s klubhus

Ordinær generalforsamling afholdes.

Fredag den 3. september 2021 kl. 18.30 i Multihallen ved klubhuset.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der bliver desværre ikke blive serveret mad, p.g.a. Corona😥

Der vil blive serveret øl/vand

Tilmelding ikke nødvendig.

 

 

 

 

 

 

 

Regnskab 2019

Referat Generalforsamling 7.. feb. 2020