Bestyrelsen

Formand: Svend-Erik Pedersen 21448971

                                           Mail:

                                                   midtdjurspensionistforening@gmail.com

Næstformand: Tove Ejlersen - Telefon 40168334

                                           Mail: ejvindejlersen@gmail.com

Kasserer: Lissa Pasciak - Telefon 86394559 / 22674995

                                                 Mail: pasciak@info.dk

Sekretær:  Lene Munk

Bestyrelsesmedlem: Grethe Skovsen - Telefon 86394057 / 21917417

                                                                Mail: roalskovsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Harley Jacobsen - Telefon 24452177

                                                                 Mail: harleyhbj@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Elly Nielsen - Telefon 40300453

Suppleant: 

Suppleant:

Henvendelse vedrørende hjemmesiden.

Webmaster: Carsten Jeppesen - ingeogcarsten@privat.dk

Del siden